Brankica Stanojević

diplomirani psiholog sa preko 30 godina iskustva u radu sa decom i roditeljima

Rad sa decom

Sa decom i adolescentima obavljam psihodijagnostičku procenu, psihološke tretmane i profesionalnu orijentaciju.

Rad sa roditeljima

Sprovodim niz aktivnosti usmerenih na pomoć i podršku roditeljima u procesu vaspitanja dece.

Priručnici za roditelje

Pripremila sam niz priručnika sa ciljem da vam kao roditeljima olakšam bavljenje određenim temama.

USLUGE

U mom Psihološkom savetovalištu za decu i roditelje „Mala psihologija“ možete dobiti potpunu psihološku pomoć vezanu za teškoće i probleme vašeg deteta ili za teškoće i dileme koje imate vi kao roditelj. Ova pomoć obuhvata sve korake:

O meni

Ja sam Brankica Stanojević, diplomirani psiholog sa preko 30 godina iskustva u radu sa decom i roditeljima.

Radim kao stručni saradnik u osnvnoj školi i angažovana sam kao savetnik – spoljni saradnik u Ministarstvu prosvete.

Aktuelno se bavim i psihološkim radom sa decom koja imaju teškoće u psihičkom razvoju i ponašanju i savetodavnim radom sa njihovim roditeljima. Takođe se bavim i opštim pitanjima roditeljstva kroz savetodavni rad i pružanje podrške i pomoći roditeljima u vezi svakodnevnih dilema i problema u procesu vaspitanja dece.

BLOG "MALA PSIHOLOGIJA"

Blog „Mala psihologija“ posvećen je psihološkim temama vezanim za razvoj dece, njihovo vaspitanje i podsticanje njihovog optimalnog odrastanja i sazrevanja.

Ovaj blog jeste prvenstveno namenjen roditeljima, ali i svim onima koji se bave decom i njihovim razvojem i vaspitanjem – vaspitačima, nastavnicima, zdravstvenim radnicima. Njegov cilj je da olakšava i daje smernice za konkretne i realne svakodnevene aktivnosti.

Priručnici za roditelje

Pripremila sam niz priručnika sa ciljem da vam kao roditeljima olakšamo bavljenje određenim temama i uputim vas na različite podsticajne aktivnosti kojima možete razvijate određene oblike ponašanja kod vaše dece ili im pomoći da sama ili uz vašu pomoć reše neke svoje probleme.

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

Trajanje psihološkog tretmana vezano je za prirodu i težinu problema, uzrast deteta i saradljivost deteta i roditelja. Uglavnom, to je procedura koja zahteva duži vremenski period, istrajnost i upornost. Posle dijagnostičke procene bićete upoznati sa verovatnom dužinom tretmana, ali samo orijentaciono. Ne očekujte da će za rešavanje problema biti dovoljan samo jedan dolazak deteta ili vas.

U većini slučajeva psihodijagnostička procedura podrazumeva intervju (razgovor) sa roditeljima, popunjavanje određenih upitnika od strane roditelja (ne uvek), intervju (razgovor) sa detetom i prema potrebi ispitivanje deteta nekim standardizovanim instrumentom (testom) ili popunjavanje određenih upitnika od strane starijeg deteta. U nekim slučajevima primenjuje se posmatranje deteta u određenim aktivnositima.

Ova procedura obavlja se tokom jednog ili dva dolaska. U ređim slučajevima za postavljanje dijagnoze potrebno je praćenje deteta tokom dužeg vremenskog perioda. 

U pojedinim situacijama može biti potrebno da se pribavi mišljenje ili nalaz još nekog stručnjaka (napr. logopeda).

U većini slučajeva nije potrebno da pre dolaska kod pihologa obavite neke druge preglede. Ipak, kod određenih problema psiholog će vam tražiti nalaz dečijeg neurologa (napr. u slučaju problema sa tikovima) ili pedijatra (napr. kod problema u ishrani).  O tome ćete informaciju dobiti pri zakazivanju dolaska ili pri prvom dolasku.

Ukoliko ste već obavili neke preglede i imate nalaze lekara, logopeda, ostalih defektologa ili drugih psihologa bilo bi poželjno da ih ponesete kako bi se eventualno skratilo vreme postavljanja dijagnoze ili kako se neka dijagnostička ispitivanja ne bi nepotrebno ponavljala u kraćem vremenskom roku.

Problemi u ponašanju dece i teškoće u njihovom vaspitanju uobičajena su pojava u svakoj porodici i sastavni su deo razvoja. U većini slučajeva oni prolaze bez potrebe za stručnom intervencijom. Pomoć psihologa potrebna je kad ti problemi:

  • traju dugo ili se učestalo ponavljaju,
  • postaju sve jači po intenzitetu,
  • očnu da remete normalno funkcionisanje deteta u ostalim svakodnevnim aktivnostima,
  • dovode do usporavanja razvoja ili nazadovanja u razvoju deteta (regresija u ponašanju)
  • bitno remete normalno funkcionisanje porodice,
  • u vama kao roditelju izazivaju zabrinutost i uznemirenost koju teže savladavate
  • u vama stvaraju osećaj bespomoćnosti ili iscrpljenosti u pokušavanju da ih savladate.

Preporučljivo je da se obratite psihologu i kada imate dileme u pogledu vaspitnih postupaka koje bi trebalo da primenjujete, kada niste sigurni da li dobro postupate u odnosu prema svom detetu, kao i u periodima stresnih dešavanja kroz koje prolazi ili će prolaziti vaše dete, vi kao pojedinac ili vaša porodica (npr. razvod braka).

U svakom slučaju bolje je da se konusltujete sa psihologom i konstatujete da vam nije potrebna njegova dalja pomoć nego da predugo čekate i propustite adekvatno vreme za intervenciju.

Više o tome kada da se obratite psihologu za pomoć možete pročitati na mom blogu u ovom tekstu.

Brojke govore više od reči

0 +
godina iskustva
0 +
zadovoljnih klijenata
0 +
usavršavanja