Kako dečiji psiholog može da vam pomogne?

U prethodnom tekstu pisala sam vam o tome kada se kao roditelj treba obratiti dečijem psihologu (taj tekst možete pročitati ovde). Međutim, pored pitanja KADA se obratiti dečijem psihologu jedno od najčešćih pitanja je i šta zapravo dečiji psiholog sve radi, odnosno koje su to usluge koje su dostupne roditeljima. 

Rad svakog, pa i dečijeg psihologa može se raščlaniti na nekoliko komponenti:

Psihološka procena i dijagnostika

Psihološka procena i dijagnostika je proces utvrđivanja postojanja određnih psiholoških karakteristika pojedinca. Može se odnositi na osobine ličnosti, motivacione karakteristike i intelektualno funkcionisanje. 

Podrazumeva korišćenje različitih standardizovanih testova, upitnika i skala procene, kao i razgovor sa samom osobom i drugim relevatnim ličnostima iz njenog najbližeg okruženja (roditelj, supružnik i sl.). Obično se obavlja u jednom do dva dolaska kod psihologa.

Psihološka procena i dijagnostika ima za cilj određivanje tipa i vrste problema koji postoje kod osobe ili u međusobnom odnosu više povezanih osoba (napr. u braku ili porodici). Koristi se za određivanje najboljeg oblika pomoći i intervencija u toj situaciji. Psihološka procena i dijagnostika primenjuje se i u slučajevima postojanja teškoća iz drugih domena (telesne bolesti, poremećaji motorike, govorne smetnje,..)kada je u procesu lečenja potreban timski pristup većeg broja stručnjaka ili psihološka potpora.

Psihološka procena i dijagnostika može da se primenjuje i u situacijama kada ne postoji nikakav problem već je potrebno doneti neke odluke u svakodnevnom životu koje se tiču napr. tipa i načina vaspitanja deteta, načina njegovog obrazovanja, daljeg školovanja i profesionalne orijentacije, razvoja karijere zaposlenih, selekcije kandidata za posao,…

Psihološko savetovanje

Psihološko savetovanje je oblik pomoći koji psiholog može da pruži u situacijama vezanim za svakodnevne aktivnosti, kao prevenciju neželjenih posledica ili kada je u pitanju lakši oblik problema koji ne zahteva neke složenije intervencije. 

Aktivnosti psihologa tu su uglavnom usmerene na pružanje informacija, ukazivanje na različite uglove sagledavanja nekih situacija,predočavanje različitih mogućnosti ili varijanti ponašanja i usmeravanje na optimalne odluke (napr. u vezi izbora škole ili fakulteta, načina komunikacije sa detetom, razvoja samopouzdanja,…).

U zavisnosti od tematike savetovanje podrazumeva nekoliko (do 4-5) dolazaka kod psihologa, mada je neki put potreban i veći broj sastanaka. Njime su uglavnom obuhvaćeni odrasle osobe i starija deca (adolescenti).

Podsticanje psihičkog razvoja - psihološki tretman

Psihološki tretman je oblik psihološke pomoći koji podrazumeva primenu određenih aktivnosti za podsticanje razvoja psiholoških funkcija koje su primarno oštećene (napr. intelektualni deficit) ili su neadekvatno razvijene usled postojanja drugih razvojnih smetnji (napr. kada problemi sa sluhom loše utiču na intelektualni razvoj). Odnosi se na stimulaciju perceptivnih, motoričkih, intelektualnih i govornih kapaciteta deteta, razvoj pažnje, pamćenja i različitih oblika misaonih procesa. Zasniva se na činjenici da se razvoj nervnog sistema koji leži u osnovi ovih funkcija može potsticati i unaprediti vežbanjem i obavljanjem određenih vrsta zadataka i akivnosti koje su primerene uzrastu deteta i vrsti problematike.

Psihološki tretman daje dobre rezultate i kada se primenjuje kao dopuna nekog drugog tretmana (napr. logopedskog) jer generalno stabilizuje i uravnotežava razvoj deteta i pruža potporu i detetu i roditelju u savladavanju glavnih teškoća.

Vrlo je bitno da ova vežbanja i aktivnosti budu sprovedene u određenom vremenskom periodu kada je to najdelotvornije (kritički period) jer svako kašnjenje umanjuje njihove efekte. Najbolje rezultate daju tretmani koji se združeno primenjuju sa tretmanima iz drugih oblasti (logoped, somatoped, oligofrenolog,…) tj. kada postoji multidisciplinarni pristup.

Primena ovog tretmana veoma je važna jer dovodi do značajnog poboljšanja u funkcionisanju deteta sa smetnjama u razvoju pa time i do poboljšanja kvaliteta njegovog života kao i života cele porodice (mada je bitno naglasiti da ne treba očekivati čudotvorna izlečenja).

Psihološki tretman može da se primenjuje i sa odraslim osobama sa navedenim oblicima disfunkcija u smislu očuvanja postojećih kapaciteta kojim raspolažu, kao i sa osobama koja su usled bolesti (moždani udar, Alchajmerova bolest,..) ili povreda mozga izgubile ili imaju oštećene ovih psihičkih funkcija.

Psihološki tretmani po pravilu traju duži vremenski period , ponekad i tokom čitavog razvojnog perioda deteta i zahtevaju upornosti u primeni.

Psihoterapija

Psihoterapija je oblik psihološke pomoći usmeren na probleme iz emocionalno-socijalne sfere. Odnosi se na otklanjanje ili ublažavanje teškoća u ponašanju ili emocionalnom doživljavanju kao što su depresivnost, agresivnost, poremećaji u ishrani (anoreksija i bulimija), anksioznost, fobije, tikovi, prisilne radnje, nedostatak samopouzdanja i dr. 

Podrazumeva razgovor između osobe sa problemom i terapeuta vođen na određeni način. Obično traje nekoliko meseci.

Ukoliko i dalje niste sigurni koji oblik rada sa psihologom bi odgovarao Vama i Vašem detetu ne brinite! Prilikom zakazivanja termina dobićete potpunu informaciju o tome šta možete da očekujete. Za sve dodatne infromacije možete me kontaktirati na sledeći način:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *