O meni

Brankica Stanojević - diplomirani psiholog sa preko 30 godina iskustva u radu sa decom i roditeljima

Brankica Stanojević

Ja sam diplomirani psiholog sa preko 30 godina iskustva u radu sa decom i roditeljima.

Radim kao stručni saradnik u osnvnoj školi i angažovana sam kao savetnik – spoljni saradnik u Ministarstvu prosvete.

Aktuelno se bavim i psihološkim radom sa decom koja imaju teškoće u psihičkom razvoju i ponašanju i savetodavnim radom sa njihovim roditeljima. Takođe se bavim i opštim pitanjima roditeljstva kroz savetodavni rad i pružanje podrške i pomoći roditeljima u vezi svakodnevnih dilema i problema u procesu vaspitanja dece.

kids, girl, pencil

Rad u državnom sektoru

Radila sam u osnovnoj školi kao školski psiholog, u srednjoj vojnoj školi kao vojni psiholog i gimnaziji kao profesor psihologije. 

Bila sam direktor osnovne škole u dva mandata i direktor srednje škole u jednom mandatu. 

Devet godina bila sam predsednik Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne podrške deci i učenicima. 

Trenutno sam angažovna kao stručni saradnik u osnovnoj školi i kao savetnik-spoljni saradnik u Ministarstvu prosvete. 

Fokus u mom radu usmeren je, između ostalog, na pružanje pomoći deci koja pokazuju teškoće u svakodnevnom funkcionisanju u školskoj sredini i u školskom učenju kao i na pružanje podrške njihovim roditeljima i nastavnicima.

Rad u privatnom sektoru

Paralelno sa radom u državnom obrazovanju osnovala sam i vodila Školicu -početnicu za decu predškolskog uzrasta koja je kroz kreativne radionice imala za cilj podsticanje kognitivnog i socio-emocionalnog razvoja dece.

Aktuelno se bavim psihološkim radom sa decom koja imaju teškoće u psihičkom razvoju i ponašanju i savetodavnim radom sa njihovim roditeljima. 

Takođe se bavim i opštim pitanjima roditeljstva kroz savetodavni rad i pružanje
podrške i pomoći roditeljima u vezi svakodnevnih dilema i problema u procesu vaspitanja dece.

Usavršavanja

U dosadašnjem radu učestvovla sam u brojnim oblicima stručnog usavršavanja u oblasti:

 • kognitivno-bihejvioralne terapije, 
 • pozitivne psihologije,
 • nenasilnog ponašanja ikomunikacije,
 • aktivnog učenja,
 • pružanja psihološke pomoći deci sa problemima u ponašanju i učenju,
 • psiholoških intervencija kod dece u kriznim situacijama,
 • rada sa roditeljima dece sa problemima…

Moja uverenja

U toku svog dugogodišnjeg bavljenja decom i roditeljima polazila sam uvek od uverenja kojih se i danas držim:

 • da je cilj roditeljstva podizanje dece koja će se razviti u koliko kog je to moguće nezavisne i slobodne ličnosti sposobne da samostalno i nezavisno upravljaju svojim životima,
 • -da svako dete, sa ili bez problema u razvoju i ponašanju , nosi u sebi veliki pozitivan potencijal koji treba podsticati vaspitanjem,
 • da je svako dete nezavisna i neponovljiva osoba, te da ne postoje univerzalni recepti za njegovo vaspitanje,
 • da svi roditelji istinski žele najbolje svom detetu i da ih ne treba optuživati i kritikovati ako ponekad ne uspeju u tome, već im treba pružiti razumevanje, pomoć i podršku

Brojke govore više od reči

0
godina iskustva
0 +
zadovoljnih klijenata
0 +
usavršavanja