Usluge

Brankica Stanojević - diplomirani psiholog sa preko 30 godina iskustva u radu sa decom i roditeljima

NOVO - ONLINE KONSULTACIJE

Ako ste često u dilemi šta da radite i kako da postupite kao roditelj, ako ste zabrinuti zbog ponašanja svog deteta, ako niste sigurni u čemu je problem i ima li ga uopšte u vašem odnosu sa detetom, ako ste isprobali različite vaspitne postupke a imate utisak da se ništa ne menja na bolje ili ako jednotavno želite da unapredite svoje roditeljske veštine – zakažite jednosatnu on-line konsultaciju u kojoj možete dobiti konkretne odgovore na mnoga pitanja koja imate. Termini online susreta mogu biti prilagođeni vašim obavezama. Dovoljno je da mi pošaljite poruku na e-mail brankicapsih@gmail.com i dostaviću vam dalja upustva i link za realizaciju online sastanka.

Rad sa decom i adolescentima

U okviru rada sa decom i adolescentima obavlja se psihodijagnostička procena, psihološki tertman i profesionalna orijentacija. One podrazumevaju niz aktivnosti od kojih su najčešće:

 • intelektualnih sposobnosti,
 • izvršnih funkcija
 • emocionalnih karakteristika,
 • socijalne zrelosti,
 • disfunkcionalnih ponašanja,
 • razvojnih teškoća i poremećaja
 • problema vezanih za teškoće u razvoju pažnje, intelektualnih funkcija,izvršnih funkcija, učenja i pamćenja,
 •  teškoća i lošeg uspeha u školi,
 • anksioznosti, fobija, nedostatka samopouzdanja i nesigurnosti dečijeljubomore, opsesivno-kompulsivnih stanja, i depresivnih reakcija, 
 • razvojnih poremećaja kao što su hiperaktivnost (ADHD) i poremećaji iz autističnog spektra,
 • poremećaja ponašanja (ispadi besa, agresivno ponašanje, prkosno
  ponašanje, izrazita neposlušnost),
 • tikova,
 •  ostalih disfunkcionalnih oblika ponašanja (nedostatak radnih navika,
  problemi sa ishranom i spavanjem, teškoće u socijalnim veštinama i
  komunikaciji, stidljivost…),
 • stimulacije ranog psihičkog razvoja (kognitivnog i socio-emocionalnog)
 • pri upisu u srednje škole i na fakultete

Rad sa roditeljima

Sprovodim i niz aktivnosti usmerenih na pomoć i podršku roditeljima u procesu vaspitanja dece. Ove aktivnosti usmerene su u dva pravca.

Obuhvata teme, sitaucije i dileme sa kojima se susreće svaki roditelj. U okviru ove problematike možete:

 • pročitati niz stručnih tekstova koji se nalaze na našem blogu
 • dobiti preciznije savete i upustva krozzakazani razgovor u direktnom kontaktu za onu temu koja vas specifčno interesuje (roditetljski autoritet, postavljanje granica i poštovanje pravila, kako da vas dete sluša, nagrađivanje i/ili kažnjavanje, formiranje radnih navika, razvod roditelja, rivalstvo i ljubomora između braće i sestara, razvijanje samostalnosti i preuzimanje odgovornosti, korišćenja interneta i društvenih mreža od strane dece i sl.)
 • pružanje pomoći i savetodavni rad sa roditeljima čija deca imaju teškoće, razvojne probleme ili probleme u ponašanju i obuhvata pružanje stručnih informacija i upustava o prirodi samih problema, načinima tretmana, kao i o tome kako i čime roditelji mogu da pomognu detetu ali i kako da se bore sa sopstvenim emocionalnim i socijalnim problemima.

Priručnici za roditelje

Pripremila sam niz priručnika sa ciljem da vam kao roditeljima olakšamo bavljenje određenim temama i uputim vas na različite podsticajne aktivnosti kojima možete razvijate određene oblike ponašanja kod vaše dece ili im pomoći da sama ili uz vašu pomoć reše neke svoje probleme.

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

Trajanje psihološkog tretmana vezano je za prirodu i težinu problema, uzrast deteta i saradljivost deteta i roditelja. Uglavnom, to je procedura koja zahteva duži vremenski period, istrajnost i upornost. Posle dijagnostičke procene bićete upoznati sa verovatnom dužinom tretmana, ali samo orijentaciono. Ne očekujte da će za rešavanje problema biti dovoljan samo jedan dolazak deteta ili vas.

U većini slučajeva psihodijagnostička procedura podrazumeva intervju (razgovor) sa roditeljima, popunjavanje određenih upitnika od strane roditelja (ne uvek), intervju (razgovor) sa detetom i prema potrebi ispitivanje deteta nekim standardizovanim instrumentom (testom) ili popunjavanje određenih upitnika od strane starijeg deteta. U nekim slučajevima primenjuje se posmatranje deteta u određenim aktivnositima.

Ova procedura obavlja se tokom jednog ili dva dolaska. U ređim slučajevima za postavljanje dijagnoze potrebno je praćenje deteta tokom dužeg vremenskog perioda. 

U pojedinim situacijama može biti potrebno da se pribavi mišljenje ili nalaz još nekog stručnjaka (napr. logopeda).

U većini slučajeva nije potrebno da pre dolaska kod pihologa obavite neke druge preglede. Ipak, kod određenih problema psiholog će vam tražiti nalaz dečijeg neurologa (napr. u slučaju problema sa tikovima) ili pedijatra (napr. kod problema u ishrani).  O tome ćete informaciju dobiti pri zakazivanju dolaska ili pri prvom dolasku.

Ukoliko ste već obavili neke preglede i imate nalaze lekara, logopeda, ostalih defektologa ili drugih psihologa bilo bi poželjno da ih ponesete kako bi se eventualno skratilo vreme postavljanja dijagnoze ili kako se neka dijagnostička ispitivanja ne bi nepotrebno ponavljala u kraćem vremenskom roku.

Problemi u ponašanju dece i teškoće u njihovom vaspitanju uobičajena su pojava u svakoj porodici i sastavni su deo razvoja. U većini slučajeva oni prolaze bez potrebe za stručnom intervencijom. Pomoć psihologa potrebna je kad ti problemi:

 • traju dugo ili se učestalo ponavljaju,
 • postaju sve jači po intenzitetu,
 • očnu da remete normalno funkcionisanje deteta u ostalim svakodnevnim aktivnostima,
 • dovode do usporavanja razvoja ili nazadovanja u razvoju deteta (regresija u ponašanju)
 • bitno remete normalno funkcionisanje porodice,
 • u vama kao roditelju izazivaju zabrinutost i uznemirenost koju teže savladavate
 • u vama stvaraju osećaj bespomoćnosti ili iscrpljenosti u pokušavanju da ih savladate.

Preporučljivo je da se obratite psihologu i kada imate dileme u pogledu vaspitnih postupaka koje bi trebalo da primenjujete, kada niste sigurni da li dobro postupate u odnosu prema svom detetu, kao i u periodima stresnih dešavanja kroz koje prolazi ili će prolaziti vaše dete, vi kao pojedinac ili vaša porodica (npr. razvod braka).

U svakom slučaju bolje je da se konusltujete sa psihologom i konstatujete da vam nije potrebna njegova dalja pomoć nego da predugo čekate i propustite adekvatno vreme za intervenciju.

Više o tome kada da se obratite psihologu za pomoć možete pročitati na mom blogu pročitaj ovde

Brojke govore više od reči

0
godina iskustva
0 +
zadovoljnih klijenata
0 +
usavršavanja